Het is niet mogelijk om bij de stamboomgegevens bronnen te vermelden. Daarom hieronder de meest bezochte media waar de gegevens gedocumenteerd zijn.

Eine Quellenangabe bei den Stammbaumdaten ist nicht möglich. Nachfolgend finden Sie daher die meistbesuchten Medien, in denen die Daten dokumentiert sind.

It is not possible to mention sources with the pedigree data. Therefore, below are the most visited media where the data is documented.

 

  • Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters, zoals opgenomen in het archief van het Historisch Centrum Limburg

  • 'Wappen und Genealogiën Dürener Familien', Lothar Müller-Westphal

  • http://www.familienbuch-euregio.de

  • https://www.archivportal-d.de
  • https://www.compgen.de

  • Stadtsbücherei Düren
  • Staatsarchiv Duitsland Leipzich

  • Henrich Heine Universität Düsseldorf
  • Besonderen Dank an Landesarchiv Nordrhein-Westfalen für ihre Hilfe und Geduld bei der Quellensuche

 

Het toegevoegde wapen is het laatst bekende van de familie von Berg en werd gevoerd door Johann Hermann.

Das hinzugefügte Wappen ist das letzte bekannte der Familie von Berg und wurde von Johann Hermann verwendet.

The added coat of arms is the last known of the Von Berg family and was used by Johann Hermann .