Adolf I                                                                                                     Schloss Burg (zetel van Adolf II )                                                                       Wilhelm II


Familiewapen Von Berg-Durffendale                                                              De Bergse Leeuw                                                                                     Familiewapen Johann Hermann von Berg


Het zegel van Johann Hermann von Bergh

               Gedenkteken van Haus Bergshof

                  Naamplaatje' Haus Bergshof


Oberschtrasse in Düren in 1779

Stadhuis Düren (ca: 1550)

                  In 1945 werd Düren geheel verwoest


Doopakte van Johann Mathias von Berg (1771)                                Haus Dürffenthal (voorhuis)                                                                               Haus Blens (voorhuis)                                                                      


Graafschap Berg                                                                                   Hertogdom Jülich                                                                                 Huis von Berg (omstreeks 1900) Maastricht

                                                                                                                (rechts Hertogdom Berg / boven Hertyogdom Cleve